Posty

„Wirtualna” komunikacja podczas dystansu społecznego: jak się zmieniamy, gdy wiemy, że jesteśmy widziani

 Dystans społeczny spowodowany wirusem SARS-CoV-2 i zagrożeniem COVID-19 sprawił, że komunikacja online jest bardziej popularna niż kiedykolwiek, a nawet przypadkowe grupy rodziców odkrywają poprzednie narzędzie do wideokonferencji dla przedsiębiorstw Zoom. Ale jak to wpłynie na komunikację? Czy spotkałeś kiedyś kogoś, kto jest sztywny osobiście, ale świetny przed kamerą lub na odwrót? Neuronaukowcy badają mózg i zachowanie, a w niedawnym badaniu odkryli, że wzrok człowieka zmienia się podczas telekomunikacji, jeśli myśli, że osoba po drugiej stronie rozmowy może go zobaczyć. Ludzie są bardzo wrażliwi na kierunek patrzenia innych i nawet dwudniowe niemowlęta wolą twarze, w których oczy patrzą bezpośrednio na nich. Zjawisko znane jako „wskazywanie wzroku”, silny sygnał do zorientowania uwagi, jest mechanizmem, który prawdopodobnie odgrywa rolę w rozwojowo i społecznie ważnym cudzie „wspólnej” lub „wspólnej” uwagi, w której wiele osób zajmuje się tym samym obiektem. lub lokalizacja. Zdol

CIR: Premier Morawiecki spotka się w środę z premierem Łotwy Artursem Kriszjanisem Karinszem - zapowiedź

  W środę, 19 stycznia szef polskiego rządu spotka się z premierem Republiki Łotewskiej. Szefowie rządów omówią bieżące kwestie z zakresu agendy Unii Europejskiej. Omówione zostaną sprawy dwustronne i regionalne, wyzwania w zakresie polityki wschodniej i bezpieczeństwo regionalne. Wśród tematów unijnych znajdą się kwestie polityki energetycznej i klimatycznej UE, reforma zasad fiskalnych oraz wzmacnianie odporności Wspólnoty.

Grupa Santander oraz KUKE finansują w nowej formule inwestycje Cognora

  Grupa Santander i KUKE zapewniły czołowemu polskiemu producentowi stali - spółce Cognor - finansowanie w wysokości prawie 400 mln zł na rozbudowę i unowocześnienie zakładów produkcyjnych, co pomoże spółce rozwinąć skalę działalności i zwiększyć eksport. Cognor jest pierwszą polską firmą, która skorzystała z oferowanych przez KUKE gwarancji spłaty finansowania inwestycyjnego na rozbudowę potencjału eksportowego. To pionierskie rozwiązanie zostało wykorzystane w Polsce po raz pierwszy przez Grupę Santander. Jest to nowa formuła finansowania oparta o rozwiązania wprowadzone w tym roku przez ubezpieczyciela, a polega na przejęciu większości ryzyka kredytowego przez KUKE za pośrednictwem udzielonej gwarancji. Instrument ten jest dostępny dla eksporterów i ma na celu zwiększenie możliwości ich ekspansji na zagranicznych rynkach. Grupa Santander ustrukturyzowała to finansowanie w formie kredytu inwestycyjnego o wartości 30,5 mln euro i 240 mln zł, udzielonego na okres 10 lat. Gwarancja KUKE

Niższa akcyza dla winiarzy i cydrowników z podpisem Prezydenta

  · Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku akcyzowym, która wesprze małych, regionalnych producentów napojów alkoholowych.